Du kan få brug for hjælp i vanskelige perioder i dit liv, og hvis dine nærmeste er for tæt på, eller hvis du ikke kan hente tilstrækkelig hjælp i dit netværk, kan du hente hjælp igennem samtaleterapi eller coaching med en psykolog.

Jeg har arbejdet med terapi og personlig udvikling med voksne, unge og par i mere end 20 år og har særlig erfaring inden for områderne:

  • Lavt selvværd
  • Depression og depressive symptomer
  • Stress og belastningsreaktioner
  • Parforholdsproblemer
  • Sorg og krise
  • Livskriser og eksistentielle kriser
  • Problemer med at være i tætte relationer
  • Psykiske følger af fysisk sygdom
  • Problemer med egne grænser