Virksomheder står ofte overfor store udfordringer i forbindelse med forandringer, afskedigelse af medarbejdere eller andre omstændigheder, som kan skabe mistrivsel eller stress hos både ledere og medarbejdere.

Jeg har mange års erfaring med at hjælpe virksomheder med forskellige udfordringer både i form af individuelle samtaler med ledere og medarbejdere, ved rådgivning og sparring af ledere og ved at holde oplæg ude på virksomheden om relevante temaer såsom stresshåndtering, trivsel, kommunikation, forandringer og samarbejde.

En aftale om ERHVERVSLØSNING giver mulighed for hurtigt at få adgang til min rådgivning og sparring til både ledere og medarbejdere og indeholder:

  • Kvalificeret psykologhjælp med særlig erfaring inden for arbejdsrelaterede problematikker og stresstilstande
  • Ledelsessparring med en erhvervspsykolog, som kender jeres virksomhed og jeres kultur
  • Temamøder og oplæg på jeres virksomhed omkring de temaer, som netop er relevante for jer

ERHVERVSLØSNING – et tæt samarbejde med jer
I en ERHVERVSLØSNING tilbyder jeg et tæt samarbejde med HR eller ledelsen i jeres virksomhed. Min mangeårige erfaring med stressramte ansatte har vist, at jo bedre en virksomhed er rustet hvad angår viden og forebyggende tiltag, jo større er muligheden for at mindske stressforekomsten og øge den handlekompetence hos både ledere og medarbejdere, der skal medvirke til at undgå langvarige sygemeldinger med store personlige og økonomiske konsekvenser til følge.

Stress må aldrig blive et individuelt problem og stress skal altid løses i fællesskab – lokalt. I et tæt samarbejde med virksomheden har jeg mulighed for at give både virksomheden og dens ansatte redskaber til selv at kunne håndtere stressrelaterede problematikker i dagligdagen. Derudover er det tætte samarbejde ofte en fordel, fordi man benytter sig af en psykolog, som kender virksomheden og dens kultur, men samtidig er neutral og ikke en del af selve organisationen.

Hvordan en ERHVERVSLØSNING skal sammensættes for at fungere som et trivselsfremmende tiltag hos jer, vil vi afklare i et indledende møde, hvor jeg har mulighed for at høre mere om jeres virksomhed og jeres kultur.

Udover det ovenfor beskrevne, kan jeg hjælpe jeres virksomhed med en række forskellige behov som for eksempel:

  • Trivselsundersøgelser
  • Hjælp til udarbejdelse af trivselspolitik/stresspolitik
  • Hjælp og bistand i forbindelse med afskedigelser
  • Coaching og sparring med ledere og medarbejdere
  • Fusioner og forandringer
  • Teamudvikling
  • Kurser og undervisning