I det supervisionsforum jeg skaber, har du mulighed for at få en dybere indsigt i det, du laver, på dig selv og dine kolleger og derved blive endnu bedre til dit arbejde.

Jeg arbejder med:

  • At hjælpe i de aktuelle konkrete sager og spørgsmål, I har.
  • At styrke faglig og personlig kompetenceudvikling både individuelt og i grupper.
  • At bidrage med kvalitet og trivsel i arbejdet og i arbejdsgruppen.

I supervisionen arbejder vi både med helt konkrete sager og problemstillinger, men det kan også være generelle temaer som eksempelvis konflikthåndtering, konstruktiv kommunikation, særlige brugere/klienter som er svære at håndtere, misbrugsproblematikker eller lignende.

Supervisionen kan både foregå individuelt eller i gruppe – både indenfor samme faggruppe eller tværfaglige grupper.

Rammerne for et supervisionsforløb aftales altid med udgangspunkt i konkrete behov og de muligheder, der er tilstede.

En supervisionsgruppe består typisk af 2-8 personer, som mødes i 2-3 timers varighed alt efter behov.