Der kan være mange forskellige grunde til, at man ønsker at starte i samtaleterapi, men ens for de fleste er en følelse af psykisk ubehag, som man oplever at have svært ved at gøre noget ved selv.

Formålet med samtaleterapi er at lindre de symptomer og det psykiske ubehag, du oplever. Det er også at skabe klarhed og opnå den forståelse, som gør det muligt for dig at tænke, føle og handle på nye og konstruktive måder.

Det er min opgave som psykolog på bedst mulig måde at hjælpe dig med at bane vejen for den klarhed og forståelse, du ønsker at opnå. Men det er i høj grad op til dig og din egen motivation at skabe forandringerne i din dagligdag.

Når du henvender dig første gang, vil jeg i telefonsamtalen spørge til, hvad det er for problematikker, som gør, at du ønsker at starte i et samtaleforløb. Vi vil derefter aftale en indledende samtale, hvor formålet er at afdække, hvilke forventninger og ønsker du har til forløbet, og hvilke problemstillinger du ønsker hjælp til.

Et samtaleterapiforløb tager almindeligvis afsæt i her og nu oplevelser (din aktuelle livssituation), men vil også inddrage tidligere oplevelser og livserfaringer, hvis de er relevante for dig.

I min tilgang til samtaleterapi gør jeg brug af flere forskellige metoder alt efter, hvad jeg vurderer, der er behov for i netop din situation. Generelt vil jeg beskrive min terapeutiske tilgang som værende både udfordrende og omsorgsfuld.

Som psykolog har jeg tavshedspligt, hvilket betyder, at jeg ikke må videregive, hvad der bliver fortalt i terapisamtalerne.