Coaching er en systematisk og struktureret samtale, der har til formål at skabe indsigt og udvikling.

Et forløb med coachingsamtaler er en personlig og målrettet udviklingsproces, der hjælper dig med at identificere baggrunden for dine udfordringer og samtidig hjælper dig med at udvikle nye handlestrategier, der skal sikre bedre resultater.

Coaching kan bruges i forbindelse med en lang række områder, hvor du ønsker at udvikle dig i forhold til dit liv – både arbejdsmæssigt og privat.

Den effekt og det udbytte du får af coachingen hænger i høj grad sammen med din egen motivation for at arbejde med dine mål. Det er min opgave som coach at hjælpe dig med at nå dine mål, både ved at udfordre dig på dine nuværende måder at handle på og ved at hjælpe dig med at finde nye handlemuligheder, som er brugbare netop for dig.

Temaer i coachingforløb kan eksempelvis være:
• Balance mellem arbejdsliv og privatliv
• Manglende motivation og trivsel
• Stresshåndtering
• Karrierevalg og karriererådgivning
• Kommunikation

Fokus i coachingsamtalerne er de udviklingsmål, udfordringer eller problemer, som du kommer med, og som du selv ønsker at arbejde med.

I første coachingsamtale afstemmes forventninger til, hvordan vi skal arbejde i coachingforløbet, og vi taler om, hvilke mål du ønsker at opnå med coachingen. Sammen laver vi en realistisk plan for, hvordan netop du kan arbejde med dine mål og ønsker.